تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1405
  
صدای آمریکا ،دلسوز کودتاگران خاورمیانه
   

در حال بارگزاری...

صدای آمریکا ،دلسوز کودتاگران خاورمیانه

11:03  1395/05/12  

صدای آمریکا نگران بی کار شدن کودتاگران ترکیه است. کودتاگرانی که به کشور خود خیانت کرده اند.


نظر دهید