تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1408
  
مدیر جدید صدای آمریکا تجزیه طلب یا مطیع تندروها؟
   

در حال بارگزاری...

مدیر جدید صدای آمریکا تجزیه طلب یا مطیع تندروها؟

12:24  1395/05/15  

با تغییر مدیر کل صدای آمریکا ، بخش فارسی این رسانه سیاست تجزیه ایران را دنبال می کند.

amitriptyline 50mg

amitriptyline 25mg


نظر دهید