تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
14653
  
شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران
   

در حال بارگزاری...

شورای گذار و پروژه لیبی سازی ایران

10:44  1398/11/10  

حسن شریعتمداری دبیر کل و برخی اعضای شورای مدیریت گذار از فرآیند برخورد جامعه جهانی با ایران همانند لیبی حمایت کرده اند. تفکر خطرناکی که می تواند منجر به نابودی ایران شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط