تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1477
  
پیش از انقلاب اعضای مجلس نمایندگان مردم نبودند
   

در حال بارگزاری...

پیش از انقلاب اعضای مجلس نمایندگان مردم نبودند

17:24  1395/06/11  

ناصر شاهین پر، تاریخ شناس و مدیر اقتصادی دوره پهلوی، مهمان برنامه علی رضا نوری زاده شد.

ناصر شاهین پر، نویسنده، تاریخ شناس و از مدیران اقتصادی در دوران پهلوی شب گذشته میهمان برنامه علیرضا نوری زاده مدیر شبکه ایران فردا بود.

او در این برنامه ضمن انتقاد از رفتارها و سیاستهای غلط شاهان پهلوی، به نبود آزادی سیاسی برای مردم قبل از انقلاب اشاره کرد و یادآور شد مردم می دانستند که افرادی که وارد مجلس می شوند نماینده آنها نیستند و این باعث سرخوردگی آنان می شد. 

نظر دهید
مطالب مرتبط