تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1515
  
نوری زاده عروسک خیمه شب بازی طرح تجزیه طلبی سعودی
   

در حال بارگزاری...

نوری زاده عروسک خیمه شب بازی طرح تجزیه طلبی سعودی

09:02  1395/07/04  

عربستان مدتی است طرح پشتیبانی از تجزیه طلبان ایران را دنبال می کند و در این میان نوری زاده نیز نقش مشاور را برای سعودی ها بازی می کند.

نظر دهید