تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1521
  
فرمان جنگ تجزیه طلبان کرد از اتاق بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

فرمان جنگ تجزیه طلبان کرد از اتاق بی بی سی

19:35  1395/07/06  

بی بی سی تلاش می کند بر تجزیه طلبی احزاب خرابکار کرد سر پوش بگذارد.


نظر دهید
مطالب مرتبط