تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
15658
  
تجزیه طلب ها در کمین شاهزاده – بخش دوم
   

در حال بارگزاری...

تجزیه طلب ها در کمین شاهزاده – بخش دوم

14:39  1398/12/21  

در بخش اول این سناریو از نقشه ی غرب و اسرائیل برای به نابودی کشاندن یکپارچگی ایران و تجزیه ی آن و همچنین نحوه ی برخورد محمدرضاشاه با قاضی محمد و پیشه وری رهبران جنبش های تجزیه طلب در ایران گفتیم. اکنون می خواهیم به زوایای دیگری از این ماجرا و همچنین نحوه ی مواجهه ی شاهزاده رضا پهلوی با این موضوع بپردازیم.

نظر دهید
0
0
ناشناس   1399/05/25 5:39 قبل از ظهر
لعنت برخانواده ی کثیف پهلوی های قزاق وساواکی های جنایتکارشان
مطالب مرتبط