تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
15659
  
جناب شاهزاده تجزیه طلب ها شیر وخورشید را دوست ندارند - بخش سوم
   

در حال بارگزاری...

جناب شاهزاده تجزیه طلب ها شیر وخورشید را دوست ندارند - بخش سوم

14:45  1398/12/22  

در بخش اول و دوم این ویدئو با استناد به فکت های مختلف از برنامه ی همه جانبه ی دشمنان ایران بویژه اسرائیل برای نابودی و تجزیه ایران گفتیم و از طرح نفود نرم تجزیه طلبان به رسانه های اپوزسیون خبر دادیم. در بخش آخر می خواهیم به نفوذ جریان تجزیه طلب به حلقه نزدیکان یکی از رهبران شاخص اپوزسیون پرداخته و علل آن را بررسی کنیم.

نظر دهید
مطالب مرتبط