تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1593
  
پشت پرده فریاد غرب از نقض حقوق بشر
   

در حال بارگزاری...

پشت پرده فریاد غرب از نقض حقوق بشر

12:30  1395/08/09  

در حالی که کشورهای غربی با متهم کردن دیگر کشورها به "نقض حقوق بشر" سعی در القای نگرانی خود از پایمال شدن حقوق انسانی دارند، اقدامات انها نشان از کارنامه سیاه این کشورها در این زمینه دارد. 

کشتار سیاهپوستان در آمریکا و تجاوز نظامیان ارتش انگلیس نمونه هایی از این اقدامات ضدبشری است. تبرئه پلیس های قاتل در آمریکا و آماده کردن طرحی در انگلیس به منظور مصونیت قضایی ارتش این کشور از اقدامات ضد بشری نمونه ای از اقدامات دولتمردان این کشور در برخورد با نقض حقوق بشر است.

نظر دهید
مطالب مرتبط