تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1634
  
بیانیه پشتیبانی 17 سازمان ایران و126 شخصیت سیاسی از برگزار کنندگان هفتم آبان در جواب تجزیه طلب ها
   

در حال بارگزاری...

بیانیه پشتیبانی 17 سازمان ایران و126 شخصیت سیاسی از برگزار کنندگان هفتم آبان در جواب تجزیه طلب ها

14:48  1395/08/11  

بعد از برگزاری بزرگداشت کوروش توسط تعدادی از افراد داخل کشور، عده ای شعار های آنرا عرب ستیز دانستند همین پافشاری به این اظهار نظرها باعث شد که تعدادی سازمان ها و شخصیت های سیاسی در جواب آنها بیانیه ای منتشر کنند


نظر دهید
مطالب مرتبط