تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
17662
روز جهانی آزادی مطبوعات
  
آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است
   

در حال بارگزاری...

آوازه آزادی مطبوعات در غرب از دور خوش است

11:08  1399/02/15  

آزادی مطبوعات و رسانه یکی از موضوعاتی است که همواره کشورهای اروپایی و آمریکا مدعی آن بوده اند.اما با نگاهی دقیق تر متوجه خواهیم شد وضعیت آزادی مطبوعات در غرب به شدت انحصاری و ناعادلانه است.

نظر دهید