تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
17672
  
شورای مدیریت گذار آنچه می نماید نیست
   

در حال بارگزاری...

شورای مدیریت گذار آنچه می نماید نیست

14:29  1399/05/27  

حدود یک سال از اعلام موجودیت شورای مدیریت گذار می گذرد. در این ویدئو به بررسی عملکرد این شورا در طول ماههای گذشته و دلایلی می پردازیم که نشان میدهد شورای مدیریت گذار آنچه می نماید نیست و هدفش خواسته یا نا خواسته به نابودی و تجزیه ایران می انجامد.


نظر دهید
مطالب مرتبط