تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1875
  
تلاش نوری زاده برای تطهیر گروههای تجزیه طلب ایران
   

در حال بارگزاری...

تلاش نوری زاده برای تطهیر گروههای تجزیه طلب ایران

12:49  1395/11/14  

علیرضا نوری زاده مدیر تلویزیون تجزیه طلب ایران فردا را می توان استاد بزرگ فرافکنی و توجیح دانست. نوری زاده این روزها تلاش می کند برچسب تجزیه طلبی را که بر پیشانی خود و دوستانش خورده است را پاک کند، اما تو توجیهات او در این رابطه ناشیانه و به دور از واقعیت است.

نظر دهید
مطالب مرتبط