تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1900
  
شهرام همایون: قرآن بخرید، قرآن بخوانید
   

در حال بارگزاری...

شهرام همایون: قرآن بخرید، قرآن بخوانید

12:30  1395/11/25  

شهرام از بینندگان خودش خواست که قرآن را از او بخرند و بخوانند.

نظر دهید
مطالب مرتبط