تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1915
  
ویژگی های زمان شاه از زبان هوشنگ امیر احمدی
   

در حال بارگزاری...

ویژگی های زمان شاه از زبان هوشنگ امیر احمدی

17:56  1395/12/01  

امیر احمدی گفت در دوران شاه، نابرابری ثروت، دیکتاتوری، فساد گسترده و عدم استقلال وجود داشت.

نظر دهید
مطالب مرتبط