تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1916
  
جمهوری اسلامی بدنبال بمب سازی نبوده است
   

در حال بارگزاری...

جمهوری اسلامی بدنبال بمب سازی نبوده است

17:56  1395/12/01  

هوشنگ امیر احمدی در مصاحبه اش با کیهان لندن گفت که جمهوری اسلامی به دنبال سلاح های کشتار جمعی نبوده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط