تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1936
  
کنایه تلویحی آرین وطن خواه به شهرام همایون
   

در حال بارگزاری...

کنایه تلویحی آرین وطن خواه به شهرام همایون

11:51  1395/12/09  

آرین وطن خواه به صورت تلویحی کاسبی و سوء استفاده از ایرانیان خارج از کشور را مورد انتقاد قرار داد.


نظر دهید
1
2
امید   1395/12/14 1:04 قبل از ظهر
نمیدانم حرف کدام طرف را بپذیرم. اینطورئ باشد نباید بحرف کسی اطمینان کرد. بیائم از امروز شعار پندار نیک گفتار نیک و رفتار نیک را بکار بگیریم شاید از این وضع خلاص شویم.
مطالب مرتبط