تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1941
  
کارشناس بی بی سی: اسکار فرهادی سیاسی است
   

در حال بارگزاری...

کارشناس بی بی سی: اسکار فرهادی سیاسی است

17:24  1395/12/09  

اقدامات دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا اسکار امسال را بیش از سال های پیش درگیر حواشی سیاسی کرده است. همین مسایل و حواشی هم سبب شده تا عده زیادی از جمله بهمن مقصودلو ،کارشناس بی بی سی با اشاره به سیاسی شدن جشنواره اسکار اعطای جایزه به فیلم فرهادی در این جشنواره را همراه با انگیزه های سیاسی بدانند.

lav dosis naltrexone

ldn blog.endungen.de dosis

اعطای دومین جایزه اسکار به اصغر فرهادی کارگردان ایرانی بابت فیلم فروشنده واکنش های زیادی را به همراه داشته است.

مخالفت بخش اعظمی از اعضای جامعه سینمایی آمریکا با سیاست ها و اقدامات دونالد ترامپ رییس جمهور جدید آمریکا اسکار امسال را بیش از سال های پیش درگیر حواشی سیاسی کرده است. همین مسایل و حواشی آن سبب شده تا عده زیادی از جمله بهمن مقصودلو ،کارشناس بی بی سی با اشاره به سیاسی شدن جشنواره اسکار اعطای جایزه به فیلم فرهادی در این جشنواره را همراه با انگیزه های سیاسی بدانند.

نظر دهید
مطالب مرتبط