تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
1948
  
نوری زاده و توصیف سفر پادشاه عربستان به مالزی
   

در حال بارگزاری...

نوری زاده و توصیف سفر پادشاه عربستان به مالزی

11:18  1395/12/11  

علیرضا نوری زاده مدیر تلویزیون ایران فردا که منابع مالی اش از سوی سعودی ها تأمین می شود، سفر ملک سلمان پادشاه سعودی به مالزی را به گونه ای توصیف می کند که هرگونه شکی در وابستگی اش به عربستان را برطرف می کند.

naltrexone in uk

buy naltrexone uk
نظر دهید
مطالب مرتبط