تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2052
  
شیرین عبادی درنشست تجزیه طلب ها چه می کند؟
   

در حال بارگزاری...

شیرین عبادی درنشست تجزیه طلب ها چه می کند؟

09:22  1396/02/09  

شیرین عبادی فعال حقوق بشری که در بسیاری از مسائل ضد مردم ایران (فاجعه منا) سکوت کرده بود، امروز در کنار جمع تجزیه طلبان است؛ گروهی که امروز پشتیبان اصلی آنها عربستان سعودی است.


نظر دهید