تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2053
  
بی بی سی روحانی را سانسور کرد؟
   

در حال بارگزاری...

بی بی سی روحانی را سانسور کرد؟

17:32  1396/02/07  

بی بی سی فارسی از جمله رسانه های مدعی دفاع از  حقوق خانواده و به ویژه زنان است . این رسانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران  ابتدا وعده پرداختن به زندگی نامزدها این انتخابات را می دهد. اما از آنجا که کاندیدای مورد حمایت بی بی سی فارسی در این میدان حرفی برای گفتن در برابر رقبا ندارد، بی بی سی این بخش را به کل حذف کرده و وعده اش را زیر پا می گذارد

abortion pill ph

abortion pill philippines


نظر دهید