تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
20673
  
درخواست  شهرام همایون از رضا پهلوی برای پیوستن به حرکت او
   

در حال بارگزاری...

درخواست شهرام همایون از رضا پهلوی برای پیوستن به حرکت او

12:41  1399/07/02  

متهم کردن شهرام همایون به سوزاندن ایده های اپوزیسیون توسط حسن شریعتمداری باعث شده تا شهرام همایون با حمایت تمام قد از قاسم شعله سعدی در برابر دبیرکل شورای مدیریت گذار صف آرایی کند. همایون در ادامه حمایت های خود از قاسم شعله سعدی از رضا پهلوی خواسته تا به این حرکت بپیوندد.

نظر دهید
مطالب مرتبط