تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2115
19:46  1396/02/30  

حادثه در مسابقات اتومبیل رانی ناسکار

حادثهحادثه

مسابقات اتومبیل رانی ناسکار در کانزاس سیتی آمریکا با حادثه و آتش گرفتن چند خودرو همراه بود.
نظر دهید
مطالب مرتبط