تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2137
  
دلیل ظهور پدیده شمیرانی یا هخای دوم
   

در حال بارگزاری...

دلیل ظهور پدیده شمیرانی یا هخای دوم

19:30  1396/03/14  

دلیل ایجاد جریانات هخائیسم ، ناکارآمدی در راس اپوزسیون سلطنت طلب است.


نظر دهید
مطالب مرتبط