تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2223
  
نفوذی، نابلد یا یک روانی؟ سرنوشت شمیرانی و فراخوان 26 اردیبهشت
   

در حال بارگزاری...

نفوذی، نابلد یا یک روانی؟ سرنوشت شمیرانی و فراخوان 26 اردیبهشت

15:51  1396/03/28  

هر از چند گاهی یکی از سلطنت طلبان، طرفداران خود را به یک فراخوان خیابانی دعوت می کند. عدم استقبال از این فراخوان ها، هزینه زیادی  برای همه سلطنت طلبان در پی داشته است.


نظر دهید