تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
22673
  
پیمان نوین تلاش برای تصاحب مبارزات داخل
   

در حال بارگزاری...

پیمان نوین تلاش برای تصاحب مبارزات داخل

14:53  1399/07/21  

رضا پهلوی در حالی این روزها از پیمان نوین رونمایی کرده است که با توجه به محتوای این پیمان نامه بیشتر به نظر می رسد تلاشی برای مصادره اتفاقات داخل ایران به نام خود باشد تا رهبری آن.

نظر دهید
مطالب مرتبط