تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2311
  
تردستی بی بی سی با معنای واژه "آتش به اختیار"
   

در حال بارگزاری...

تردستی بی بی سی با معنای واژه "آتش به اختیار"

14:34  1396/04/15  

استفاده از تعبیر آتش به اختیار از سوی رهبر ایران تفاسیر گوناگونی را در پی داشته، در این میان بی بی سی سعی کرد برداشتهای منفی خود را از این فرمان به مخاطبانش القا کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط