تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2353
  
تبعیدگاه مجریان بی بی سی
   

در حال بارگزاری...

تبعیدگاه مجریان بی بی سی

13:11  1396/04/24  

مجادله مجریان بی بی سی در برنامه زنده، همچنین بروز خطاهایی از سوی آنها که باعث آشکار شدن غرض ورزی و سمت گیری این شبکه شده است تنبیهاتی را برای آنها به دنبال داشته است.


نظر دهید