تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2367
  
نوری زاده؛ عامل ترور یا وحدت اپوزیسیون؟
   

در حال بارگزاری...

نوری زاده؛ عامل ترور یا وحدت اپوزیسیون؟

12:29  1396/04/25  

حمایت نوریزاده از تجزیه طلبان بر کسی پوشیده نیست. از سوی دیگر ارتباط وی با رضا پهلوی نیز ارتباطی نزدیک دارد. اما نوریزاده به دلیل آنکه مستقیما از سوی سرویس های امنیتی مشترک با سازمان مجاهدین خلق پشتیبانی می شود، ظن ارتباط پشت پرده اش با این سازمان نیز تقویت شده است . این موضوع زمانی آشکارتر می گردد که نقش نوریزاده و این سازمان در ترور و قتل اپوزسیون در خارج از کشور ، زیر ذره بین قرار گیرد .

نظر دهید