تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
240
  
آلرژی بی بی سی به کلمه نفوذ
   

در حال بارگزاری...

آلرژی بی بی سی به کلمه نفوذ

12:35  1394/09/12  

بی بی سی فارسی با طرح کلمه نفوذ از جانب بعضی مقامات ایرانی مخالف است اما این شبکه از همین دریچه بدنبال اهداف خود است.


نظر دهید
مطالب مرتبط