تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2449
  
امیرعباس فخرآور، لکه ننگ یا ناجی رضا پهلوی؟!
   

در حال بارگزاری...

امیرعباس فخرآور، لکه ننگ یا ناجی رضا پهلوی؟!

15:26  1396/05/05  

با افزایش فشار و ایجاد تنش دولت ترامپ با ایران، هر یک از جریان های اپوزسیون نیز تقلا می کنند تا خود را به عنوان آلترناتیو اصلی نظام ایران و نزدیک به سیاستمداران آمریکا نشان دهند.

در این میان رقابت اصلی میان سازمان مجاهدین خلق و شاهزاده رضا پهلوی است. دو جریان اصلی اپوزسیون که هیچ گاه در معرض حذف یا ترور قرار نگرفته اند . بررسی وابستگان و افراد نزدیک به این دو جریان، سر نخ های مهمی از ارتباطات پشت پرده آنان می دهد.
نظر دهید