تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2497
  
زمزمه تعطیلی شبکه اندیشه به گوش میرسد
   

در حال بارگزاری...

زمزمه تعطیلی شبکه اندیشه به گوش میرسد

10:09  1396/05/12  

بعد از قطع همکاری رضا پهلوی با شبکه مشترک اندیشه و افق، خبرها حاکی از تعطیلی این رسانه دارد.

شهرام همایون در برنامه خود گفت:"خبر از کارمندان اندیشه میرسد که این رسانه روزهای آخر خود را سپری می کند."
این خبر هنوز از سوی منبع معتبری تائید نشده است اما با توجه به اینکه حضور رضا پهلوی در برنامه پرسش پاسخ روزهای آتی در شبکه اندیشه قطعی است؛ به نظر می آید این خبر شایعه باشد و یا حداقل تعطیلی این رسانه تا چند روز آینده به تاخیر بیافتد.
نظر دهید
مطالب مرتبط