تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
25
  
برابری نژادی در آمریکا؛ رویایی که تعبیر نمی شود
   

در حال بارگزاری...

برابری نژادی در آمریکا؛ رویایی که تعبیر نمی شود

14:15  1394/08/13  

سیاه پوستان با وجود اینکه 12 درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، 32 درصد بازداشت های پلیس را تشکیل می دهند.

نظر دهید
مطالب مرتبط