تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2509
  
فخرآور هم تعطیلی شبکه اندیشه را تایید کرد
   

در حال بارگزاری...

فخرآور هم تعطیلی شبکه اندیشه را تایید کرد

05:02  1396/05/14  

فخر آور از اعضای دوره اول شورای ملی، تایید کرد که شبکه اندیشه تعطیل شده است

نظر دهید
مطالب مرتبط