تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2521
  
دلیل هجمه رسانه ای بی بی سی به سپاه چیست؟
   

در حال بارگزاری...

دلیل هجمه رسانه ای بی بی سی به سپاه چیست؟

15:23  1396/05/15  

اختلاف بی بی سی با سپاه باعث شده است که این رسانه سپاه را مهمترین رقیب و بازدارنده سیاستهای خود در قبال مردم ایران می داند و برای تخریب آن دست به هر اقدامی می زند، از خبرسازی تا تحریف واقعیت.


نظر دهید
مطالب مرتبط