تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2542
11:02  1396/05/19  

ترامپ روزانه دوبار گزارش هایی در ستایش خود دریافت کند!

ترامپترامپ

مجلۀ «Vice» آمریکا به نقل از یک مقام کاخ سفید نوشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روزانه دو بار گزیده هایی از اخبار رسانه ها را که در تمجید اوست دریافت می کند.

سه کارمند کاخ سفید پخش روزانۀ شبکه های «CNN»، «MSNBC» و«Fox News» را رصد می کنند تا گزیده ای از مطالب و اخبار را که دربردارندۀ ستایش رئیس جمهور است تهیه و در ساعات 9:30 صبح و 16:30 بعد از ظهر به او ارائه کنند.این مجله به نقل از یک کارمند سابق کمیتۀ ملی حزب جمهوری خواه نوشته است: «احتمالا برای همۀ کشور خوب خواهد بود که رئیس جمهور صبح خود را با حال خوبی شروع کند».

نظر دهید
مطالب مرتبط