تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2591
  
بوی کباب آمریکایی هوش از سر اپوزیسیون برد؛ حامیان رضا پهلوی به جان هم افتادند
   

در حال بارگزاری...

بوی کباب آمریکایی هوش از سر اپوزیسیون برد؛ حامیان رضا پهلوی به جان هم افتادند

13:05  1396/05/26  

افزایش بودجه حمایتی آمریکا از اپوزسیون ایران، سبب اختلافات زیادی بر سر دستیابی به آن در میان جریان سلطنت طلب و نزدیکان رضا پهلوی شده، تا آنجا که این جریانات ،دست به افشاگری های بی سابقه ای علیه یکدیگر زده اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط