تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2645
  
8 شهریور، روز تعیین سرنوشت شاهزاده/ قمار دو سر باخت رضا پهلوی
   

در حال بارگزاری...

8 شهریور، روز تعیین سرنوشت شاهزاده/ قمار دو سر باخت رضا پهلوی

14:30  1396/06/05  

درگیری شهرام همایون با دفتر سیاسی رضا پهلوی، دو راهی سختی را پیش روی شاهزاده گذاشته است. حالا دعوت تلویزیون اندیشه در روز 8 شهریور از شاهزاده و حضور یا عدم حضور وی، سرنوشت سیاسی او را مشخص خواهد کرد.


نظر دهید
مطالب مرتبط