تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2713
  
فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند
   

در حال بارگزاری...

فخرآور: اپوزیسیون سلطنت طلب خوش قلب اما نادان هستند

12:11  1396/06/21  

فخر آور که این روزها بابت برخی اظهاراتش درباره فرح پهلوی مورد انتقاد برخی اپوزیسیون قرار گرفته است در برنامه خود گفت این اپوزیسیون خوش قلب اما نادان هستند.

نظر دهید
مطالب مرتبط