تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2731
  
پنهان کاری  خبرنگار بی بی سی از شکست آمریکا در سوریه
   

در حال بارگزاری...

پنهان کاری خبرنگار بی بی سی از شکست آمریکا در سوریه

14:35  1396/06/25  

ژیار گل خبرنگار بی بی سی فارسی، با وجود اذعان کارشناس برنامه به شکست آمریکا و همپیمانانش در برابر داعش، سعی در پنهان کردن آن دارد.

نظر دهید
مطالب مرتبط