تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2778
  
رضا پهلوی رفت گلستان و پیرزاده ماندند؛ پایان تلخِ شاهزاده در شورای ملی
   

در حال بارگزاری...

رضا پهلوی رفت گلستان و پیرزاده ماندند؛ پایان تلخِ شاهزاده در شورای ملی

13:57  1396/06/28  

استعفای رسمی رضا پهلوی از شورای ملی ایران، عملا او را وارد دوران بازنشستگی سیاسی کرد. حالا شاهزاده دیگر نه اعتباری میان سلطنت طلبان دارد و نه میان دموکراسی خواهان. اگر چه بهره گیری و استفاده از نام و برند پهلوی، همچنان عده ای فرصت طلب را دور شاهزاده جمع خواهد کرد.

نظر دهید
مطالب مرتبط