تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2817
  
بی بی سی از استقلال کردستان عراق چه می خواهد؟
   

در حال بارگزاری...

بی بی سی از استقلال کردستان عراق چه می خواهد؟

14:32  1396/07/02  

برای بی بی سی فارسی مهمتر از موضوع استقلال اقلیم کردستان عراق، تأثیر این همه پرسی بر کردهای دیگر منطقه است به خصوص کردهای ایران، ترکیه و سوریه. به همین دلیل تلاش می کند آنها را در یک فضای احساسی به مخالفت با دولتهای کشورشان تشویق کند.

نظر دهید
مطالب مرتبط