تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2847
  
دعوای همایون و درمانی، دست شاهزاده را رو کرد؛ رضا پهلوی، دیکتاتور کوچک
   

در حال بارگزاری...

دعوای همایون و درمانی، دست شاهزاده را رو کرد؛ رضا پهلوی، دیکتاتور کوچک

10:54  1396/07/06  

بالا گرفتن اختلاف میان دو تلویزیون حامی شاهزاده، پرده از دیکتاتوری و مافیای خاندان پهلوی در خارج از ایران برداشته است. از سوی دیگر استعفای رضا پهلوی از شورای ملی و پس زدن او توسط سلطنت طلبان، وی را در بن بست سیاسی قرار داده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط