تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
2986
  
خلیج عربیِ ترامپ، دردسر تازه اپوزسیون؛ از پنهان کاری تا خیانت
   

در حال بارگزاری...

خلیج عربیِ ترامپ، دردسر تازه اپوزسیون؛ از پنهان کاری تا خیانت

14:25  1396/07/27  

استفاده از نام جعلی خلیج عربی توسط دونالد ترامپ با واکنش اپوزسیون مواجه می شود. حمایت اکثر آنان از سخنرانی ترامپ و حاشیه ای دانستنِ بحث پیرامون واژه ی خلیج عربی پشت پرده بسیاری از مسائل را آشکار می سازد.


نظر دهید
مطالب مرتبط