تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
306
  
ایران هراسی آماتورگونه در صدای آمریکا
   

در حال بارگزاری...

ایران هراسی آماتورگونه در صدای آمریکا

19:54  1394/09/20  

اسرائیل در خط مقدم مبارزه با اسلام آخر الزمانی و رادیکال است

چند روز پیش شبکه ی تلویزیونی صدای آمریکا، از قول یک سناتور آمریکایی در روزنامه ی واشنگتن تایمز مدعی شد: اسرائیل در خط مقدم مبارزه با اسلام آخر الزمانی و رادیکال است و مصداق این اسلام رادیکال، ایران و گروه داعش هستند.

این اظهار نظر از شبکه ی VOA درحالی مطرح میشود که به اعتقاد بسیاری از خاخام های یهودی، رژیم اسرائیل از رادیکال ترین فرقه ها دربین مذاهب جهان است و شاکله  اصلی این رژیم را یهودیان تندرو و رادیکال تشکیل میدهند.

از طرف دیگر طبق اسنادی که از گروه داعش بدست رسانه ها و مجامع بین المللی رسیده است، رژیم اسرئیل خودش از حامیان مالی و تسلیحاتی گروه داعش است و بسیاری از سرکردگان داعش در پادگان های اسرائیلی آموزش دیده اند.

به نظر میرسد اتاق فکر شبکه ی صدای آمریکا باید دقت بیشتری در پخش اخبار و گزارشات خود بعمل آورد تا پروژه ی ایران هراسی و اسلام هراسی را به نحوی راهبری کند که برای مخاطبین این شبکه قابل باور باشد.
نظر دهید