تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3062
10:12  1396/08/10  

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران

تحریمتحریم

آمریکا فهرست تحریم ها علیه ایران، از جمله نیروی سپاه را گسترش داد.

در اسناد وزارت دارایی آمریکا که روز سه شنبه (31 ماه اکتبر) در سایت وزارتخانه منتشر شد، آمده است: ایالات متحده در رابطه با 41 شخصیت حقیقی و شرکت های ایرانی از جمله واحد هوا - فضای  سپاه ایران ، تحریم های جدید برقرار کرده است. این تحریم ها در قالب عملیات آمریکا در خصوص مقابله با گسترش سلاح کشتار جمعی وضع شده اند.

نظر دهید
مطالب مرتبط