تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3069
  
در واکنش به حمایت ایرانی ها از سپاه؛ بی بی سی: من یک سپاهی نیستم!
   

در حال بارگزاری...

در واکنش به حمایت ایرانی ها از سپاه؛ بی بی سی: من یک سپاهی نیستم!

09:44  1396/08/14  

این روزها حمایت همه جانبه مردم و مقامات ایرانی با گرایش های سیاسی متفاوت از سپاه پاسداران برای بی بی سی فارسی خوشایند نبوده و باعث عصبانیت آنها شده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط