تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3090
10:31  1396/08/14  

تيراندازی در سانتامونيكای آمريكا يك كشته و چها زخمی به جا گذاشت

تيراندازیتيراندازی

تیراندازی سرنشینان دو اتوبوس مهمانی به سوی یکدیگر در ایالت کالیفرنیا ،یک کشته و چهار زخمی به جا گذاشت.

پلیس در شهر سانتا مونیکای ایالت کالیفرنیا، بدنبال یافتن افراد مسلحی است که در جریان تیراندازی سرنشینان دو اتوبوس مهمانی به سمت هم، باعث مرگ یک زن و زخمی شدن چهار نفر شدند.به گفته پلیس،مهاجمان دو تا سه نفر بوده اند که از دو اتوبوس به سمت یکدیگر شلیک کرده اند.تاکنون کسی در این باره دستگیر نشده ولی چهار قبضه اسلحه در صحنه درگیری پیدا کرده است.

نظر دهید
مطالب مرتبط