تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
3098
10:07  1396/08/16  

عربستان در آستانه تغییرات

عربستانعربستان

بازداشت شاهزادگان سعودی ارزیابی می شود.

به گزارش رصد تی وی , به نقل از اسپوتنیک، حسین هاریدی دستیار سابق وزیرخارجه مصر در مسائل همکاری با کشورهای عربی و کارشناس مصری معتقد است که عربستان سعودی از زمان تأسیس کشور سلطنتی در سال 1932 در آستانه تغییرات بزرگ مقیاس قرار گرفته است که بطور مستقیم با تعویض نسل در بالاترین سطح حاکمان کشور مرتبط است.کارشناس مصری گفت:هم اکنون عربستان سعودی برای اولین بار در تاریخ معاصر خود، در راه مدرنیزه شدن بزرگ مقیاس قرار گرفته است که از جمله ارزش ها و پایه های اساسی تنظیم کننده مناسبات در جامعه را در بر خواهد گرفت. از سوی دیگر قدرت از یک نسل که در شرایط فضای بسته پرورش یافته است به نسل دیگر منتقل می شود که در دنیای کاملا متفاوتی پرورش یافته است».پنجم ماه نوامبر خبر بازداشت حدود 50 شخصیت بانفوذ سعودی از جمله وزرا، نظامیان و تجار سابق پخش شد.سلمان بن عبدل العزیز 81 ساله فرمان تأسیس کمیته ضد فساد و رشوه خواری به ریاست ولیعهد محمد بن سلمان 32 ساله را به امضا رساند. این کمیته مقرر کرد 11 شاهزاده از خانواده حکومتی و 4 وزیر از ترکیب کنونی دولت بازداشت شوند.تغییرات در جهت آن انجام می گیرد تا مانع از بروز هرگونه مخالفتی با ولیعهد چه در داخل و چه در خارج از کشور در رابطه با مقابله با ایران شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط