تحلیل و بررسی رسانه های ماهواره فارسی زبان
311
11:57  1394/09/16  

تجهیز ۲۵ هزار روستا در ایران به اینترنت پرسرعت تاپایان سال

تجهیزتجهیز

مسوول راهبری و پیگیری امور خدمات اجباری عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها (یو. اس. او- USO) گفت در صورت ترخیص به موقع تجهیزات از گمرک، اینترنت پرسرعت ۲۵ هزار روستا تا پایان سال راه اندازی می شود.

به گزارش رصد تی وی , حسن رضوانی اعلام کرد بخش عمده تجهیزات ترخیص شده و آماده نصب است. فقط یک سری از تجهیزات جانبی در گمرک مانده است که به محض ترخیص، عملیات نصب آغاز می شود.
وی گفت: تکمیل این طرح منوط به ورود و ترخیص تجهیزات است و به محض ورود تجهیزات، تا پایان بهمن ماه نزدیک به ۱۷ هزار روستا و تا پایان سال مالی ۲۵ هزار روستا زیر پوشش می رود.
مسوول راهبری و پیگیری امور خدمات اجباری عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها افزود: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات اصلی شبکه مرکزی شامل روتر و سوئیچ در تهران و مرکز تمام استان ها انجام شده و فقط نصب و راه اندازی تجهیزات پوشش روستاها باقی مانده است.
وی گفت: نصب تجهیزات پوشش روستاها یک روزه صورت می گیرد و بیشتر از سایت های موجود استفاده می شود.
به گفته او، در مرحله نخست طرح خدمات اجباری عمومی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت پرسرعت سه هزار روستا تا پایان آذرماه نصب و راه اندازی می شود.

نظر دهید
مطالب مرتبط